Fyra föreläsningar kring självmedkänsla.

Medkänslobaserade program (MSC) ingår nu också i föreningen. Vi kommer att erbjuda ett flertal föreläsningar kring temat medkänsla under året.

Föreläsningar:

Agneta Lagercrantz – 10/2 kl 10.30 – ca 13 (hybrid)
”En journalistisk överblick av medkänsla, självmedkänsla och senaste nytt”

Camilla Sköld – 10/4 kl 19-20.30 (online)
”Sjävmedkänsla, MSC och empatitrötthet i sjukvården”

Föreläsning i självmedkänsla, MSC
Många av oss lever under en ständig känsla av att inte vara tillräckliga, ofta oavsett hur mycket vi än presterar och uppnår. Vi driver på oss själva och andra med hjälp av kritik eller belöning.

Föreläsningen utgår från Mindful Self-Compassion, MSC, ett program i självmedkänsla. Den banbrytande forskningen kring självmedkänsla visar tydligt att självmedkänsla gynnar både motivation, psykologisk resiliens, inre styrka och välbefinnande. Vi blir mindre rädda för att göra fel och mer benägna att pröva igen. Samtidigt visar forskningen att självkritik ofta undergräver motivation, ökar rädsla för att misslyckas och skapar stor stress.

Självmedkänsla involverar bland annat vår förmåga att möta svåra tankar och känslor med vänlighet, lugn och förståelse. Det leder till balans och vi kan samtidigt samla kraft oavsett vad som händer runt omkring oss. Att vara mer medveten och självmedkännande leder till ökad balans, ökat välbefinnande och ger mer glädje i våra liv.

Under föreläsningen får du ta del av vad självmedkänsla och MSC är och vad forskningen visar. Vi prövar verktyg för hur vi kan möta utmaningar med större medkänsla, verktyg som kan fördjupas om man går en utbildning i MSC. Utbildningen ger verktyg som inte bara är hjälpsamma utanför jobbet utan också under pågående arbete.

Avslutningsvis får du ta del av resultaten från en 6-veckors utbildning i MSC för personal på Karolinska sjukhuset 2022-2023.

Om föreläsaren
Camilla Sköld, med Dr i neurovetenskap och leg Fysioterapeut, har grundläggande Psykoterapeututbildning med relationell inriktning, är grundare av Center for Mindfulness Sweden, CfMS och ordförande i MBTASwden.

Camilla är initiativtagare till och kursansvarig för Mindfulnessbaserad Stresshantering på Karolinska Institutet, som sedan 2007 och har engagerat sig i Centrum för Social Hållbarhet, CSS vid Karolinska Institutet som arbetar för att skapa forskning, utbildning och spridning av medkänsla och altruism i samhället. Läs mer om Camilla

Catherine Höij – 16/5 kl 19-20.30 (online)
”Compassionate Mind Training, CMT – gruppträning i klinisk verksamhet ”

Efter ett antal års arbete som primärvårdskurator upplevde Catherine Höij att många patien ter som sökte vård för psykisk ohälsa hade en återkommande självkritik och skam som riskerade att vidmakthålla den psykiska ohälsan. För att möta upp deras behov av ökad självmedkänsla började hon erbjuda Mindful Self-Compassion, MSC.

De senaste åren har flertalet program som syftar till att utveckla medkänsla utvecklats och vetenskapligt utvärderats (Kirby 2017). De flesta av dessa program bygger på buddhism och mindfulness. Det gör även Compassionate Mind Training, CMT, men programmet bygger främstpå modellen för Compassionfokuserad terapi, CFT. Denna terapiform grundar sig i evolutionspsykologi, anknytningstepri, psykologisk vetenskap och en förståelse för motivationssystem (Gilbert, 2010; Gilbert, 2014). Det har visat sig effektivt som psykologisk behandlingvid flertalet diagnoser (Kirby, 2017).

På rekommendation från andra kliniker inom området, erbjöd Catherine Höij Compassionate Mind Training som alternativ till Mindful Self-Compassion. Under den här föreläsningen delar hon med sig av sina personliga erfarenheter av att erbjuda Compassionate Mind Training som alternativ till Mindful Self-Compassion inom primärvården.

Om föreläsaren
Catherine Höij_ har en Masterexamen i socialt arbete och blir 2024 leg. psykoterapeut inom KBT. Hon har 20 års erfarenhet som leg. hälso- och sjukvårdskurator inom primärvård, hörsel-, tinnitus- och smärtrehabilitering. I 15 år har hon erbjudit MBSR och 5 år MSC i privat regi (länk till: https://temina.se/ [1]) och offentlig regi.

Referenser:

Gilbert, P. (2010). Compassion focused therapy: Distinctive features.
Hove, UK: Routledge.

Gilbert, P. (2014). The origins and nature of compassion focused therapy. British Journal of Clinical Psychology, 53(1), 6–41.
https://doi.org/10.1111/bjc.12043

Kirby, J. N. (2017). Compassion interventions: The programmes, the evidence, and implications for research and practice. Psychology and Psychotherapy, 90, 432–455.
https://doi.org/10.1111/papt.12104

Frits Koster – June 15th at 10 am-1 pm (hybrid)
”Mindfulness-Based Compassionate Livining, MBCL”

Compassion can be defined as a sensitivity towards our own and others’ pain and suffering, as well as a commitment to try to alleviate and prevent it. This requires empathy, courage and wisdom. Like mindfulness, it is a universal human capacity, which is for many reasons often not fully developed but can be cultivated by training.

Why developing compassion
Being human is not always easy. Many people with chronic or recurring mental or physical health problems suffer from low self-esteem, shame and harsh self-criticism. Compassion training offers exercises to experience more warmth, safeness, acceptance, understanding and connectedness, with oneself and others. Also professionals working with other people may suffer from ‘empathy-fatigue’ and be vulnerable for burnout. The practice of self-compassion can restore inner balance and support a wise and compassionate self-care.

Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL)
Frits Koster and Erik van den Brink have developed a deepening programme for those who are familiar with the practice of mindfulness already – e.g. by having followed an MBSR, MBCT, MBRP or another basic Mindfulness-Based Programme – and who find it difficult to carry on the practice alone and tend to be overly harsh to themselves. In the eight session Mindfulness-Based Compassionate Living or MBCL training explicit attention is paid to developing a kind and compassionate attitude towards yourself. MBCL is formally recognised in 2022 as a normal dose, follow-up Mindfulness-Based Programme, according to international criteria by the British and the Dutch Mindfulness Associations (BAMBA and VMBN) and by the EAMBA European Associations for Mindfulness.

MBCL has shown positive effects in different research studies – click here for more information. The MBCL programme was initially developed for clients in mental health care, gradually it is widely applied to other fields as well and is followed by health care professionals, coaches, managers, (mindfulness) teachers, managers and anyone else living and in a frantic world.

Content and learning objectives of the workshop

  • Participants will experience some exercises of the MBCL-programme.
  • Participants receive some theoretical key elements.
  • More understanding about the value and the challenges in practising compassion.
  • At the end of the workshop participants will have a basic understanding of how to cultivate a wise and caring relationship with oneself and with others.

Participation criteria:
The webinar is especially intended for mindfulness teachers and other professionals working with people – e.g. as a psychologist, a therapist or as a coach. Participants are expected to be familiar with basic mindfulness practice, preferably by having followed an eight-week mindfulness training (MBSR, MBCT, MBRP, Breathworks or equivalent). Participants with a regular mindfulness meditation practice of at least 1 year (± 1,5 hours formal practice per week) are also welcome. The webinar is not suitable for participants without mindfulness meditation experience.

References

  • Van den Brink, E. & Koster, F. (2015). Mindfulness-Based Compassionate Living: A new training programme to deepen mindfulness with heartfulness. London: Routledge.
  • Van den Brink, E. & Koster, F. (2018). A Practical Guide to Mindfulness-Based Compassionate Living – Living with heart. London: Routledge.

Frits Koster is a meditation teacher and a certified teacher of Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) and Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT). He has trained and worked as a psychiatric nurse since 1994. He has taught mindfulness in mental health settings, including clinics and hospitals, for many years. Frits has been practising meditation since 1979 and lived as a Buddhist monk in Southeast Asia for six years in the 1980s. He has been leading meditation retreats and courses since his return to the Netherlands in 1988. He is a member of the faculty of the Institute for Mindfulness-Based Approaches (IMA) as well as various mindfulness training institutes across Europe. He was trained by founding teachers in Compassion Focused Therapy, Mindful Self-Compassion, Interpersonal Mindfulness (IMP) and Mindfulness-Based Supervision.

He is the author of several books, including Liberating Insight (Silkwormbooks, 2004) and The Web of Buddhist Wisdom (Silkwormbooks, 2015). With Jetty Heynekamp and Victoria Norton he co-edited Mindful Communication (Routledge, 2023). With Erik van den Brink he developed the MBCL programme and co-authored several publications, which are published in various languages throughout the world. See www.compassionateliving.info or www.mbcl-international.net.

Fakta föreläsningar

Föreläsare:
Agneta Lagercrantz
Camilla Sköld
Catherine Höij
Frits Koster

Anmälan: Anmäl dig via formuläret nedan.

Frågor: kontakt@mbtasweden.org kontakt@mbtasweden.org

Anmäl dig här

Anmäl dig här