Organisation MBTASweden

Organisation

MBTASweden

Organisation

MBTASweden

Styrelsen

Nuvarande styrelse valdes den 26/9, 2020 och sitter för en period av två år. Styrelsen består av följande personer:

Aleksandar Petrovic
Aleksandar PetrovicVice ordförande
Anette Björkqvist
Camilla Sköld
Camilla SköldOrdförande
Catherine Höij
Catherine Höij
Gustaf Wettermark
Gustaf Wettermark
Helena Rickberg
Helena RickbergKassör
Johanna Samsioe
Johanna Samsioe
Maria Niemi
Maria Niemi

Föreningens syfte

Det övergripande syftet är att främja utvecklingen och spridningen av högkvalitativa mindfulnessbaserade program som genom metaanalyser har väldokumenterat empiriskt stöd och som rekommenderas av Socialstyrelsen, således i dagsläget MBSR och MBKT.

Det specifika syfte är: 

 •  att stödja, utveckla och sprida MBSR och MBKT inom vård, utbildning, forskning och samhället i stort
 • att samverka med och ingå i internationella nätverk och föreningar som arbetar för och följer globala kriterier för lärar- och utbildningskvalitet samt etiska principer för MBSR och MBKT
 • att följa utvecklingen kring definition och kriterier kring andra Mindfulness-Baserade Program, MBP
 • att verka för kontakt och information mellan studenter, lärare, lärarutbildare i MBSR och MBKT samt andra som är intresserade av dessa program
 • att verka för information (ex kring forskning) om MBSR och MBKT till allmänhet, myndigheter och politiska instanser

Föreningens verksamhet

Verksamheten bedrivs på riksnivå med intentionen att arrangera årsmöten och andra event runt om i Sverige.

Föreningen skall söka nå sitt ovan angivna syfte genom

 • att informera och förhandla med offentliga och privata instanser med intentionen att vara remissinstans inom området
 • att bedriva informations- och förmedlingsverksamhet som service för utbildade och blivande lärare i MBSR eller MBKT samt för klienter/patienter som söker dessa program med behöriga lärare
 • att föreningen har representanter i de internationella nätverk och föreningar som arbetar för och följer globala kriterier för lärar- och utbildningskvalitet
 • att ordna nätverks- och informationsträffar, kurser och utbildningar samt retreater
 • att arbeta med etiska frågor nationellt och internationellt
 • att via hemsida och andra kanaler nå ut med information och inspiration
 • att inkludera ytterligare program som uppfyller definition och kriterier kring Mindfulness-Baserade Program, MBP och som har väldokumenterat empiriskt stöd

Stadgar

Vi har under 2020 haft en interimstyrelse som gemensamt har arbetat fram föreningens stadgar. Interimstyrelsen har bestått av Aleksandar Petrovic, Anne Loimi, Camilla Sköld, Catherine Höij, Helena Rickberg, Johanna Samsioe, Maria Niemi och Pake Hall.

Klicka här för att läsa våra stadgar [PDF]…

Styrelsen

Nuvarande styrelse valdes den 26/9, 2020 och sitter för en period av två år. Styrelsen består av följande personer:

Aleksandar Petrovic
Aleksandar PetrovicVice ordförande
Anette Björkqvist
Camilla Sköld
Camilla SköldOrdförande
Catherine Höij
Catherine Höij
Gustaf Wettermark
Gustaf Wettermark
Helena Rickberg
Helena RickbergKassör
Johanna Samsioe
Johanna Samsioe
Maria Niemi
Maria Niemi

Föreningens syfte

Det övergripande syftet är att främja utvecklingen och spridningen av högkvalitativa mindfulnessbaserade program som genom metaanalyser har väldokumenterat empiriskt stöd och som rekommenderas av Socialstyrelsen, således i dagsläget MBSR och MBKT.

Det specifika syfte är: 

 •  att stödja, utveckla och sprida MBSR och MBKT inom vård, utbildning, forskning och samhället i stort
 • att samverka med och ingå i internationella nätverk och föreningar som arbetar för och följer globala kriterier för lärar- och utbildningskvalitet samt etiska principer för MBSR och MBKT
 • att följa utvecklingen kring definition och kriterier kring andra Mindfulness-Baserade Program, MBP
 • att verka för kontakt och information mellan studenter, lärare, lärarutbildare i MBSR och MBKT samt andra som är intresserade av dessa program
 • att verka för information (ex kring forskning) om MBSR och MBKT till allmänhet, myndigheter och politiska instanser

Föreningens verksamhet

Verksamheten bedrivs på riksnivå med intentionen att arrangera årsmöten och andra event runt om i Sverige.

Föreningen skall söka nå sitt ovan angivna syfte genom

 • att informera och förhandla med offentliga och privata instanser med intentionen att vara remissinstans inom området
 • att bedriva informations- och förmedlingsverksamhet som service för utbildade och blivande lärare i MBSR eller MBKT samt för klienter/patienter som söker dessa program med behöriga lärare
 • att föreningen har representanter i de internationella nätverk och föreningar som arbetar för och följer globala kriterier för lärar- och utbildningskvalitet
 • att ordna nätverks- och informationsträffar, kurser och utbildningar samt retreater
 • att arbeta med etiska frågor nationellt och internationellt
 • att via hemsida och andra kanaler nå ut med information och inspiration
 • att inkludera ytterligare program som uppfyller definition och kriterier kring Mindfulness-Baserade Program, MBP och som har väldokumenterat empiriskt stöd

Stadgar

Vi har under 2020 haft en interimstyrelse som gemensamt har arbetat fram föreningens stadgar. Interimstyrelsen har bestått av Aleksandar Petrovic, Anne Loimi, Camilla Sköld, Catherine Höij, Helena Rickberg, Johanna Samsioe, Maria Niemi och Pake Hall.

Klicka här för att läsa våra stadgar [PDF]…

MBTASweden medlemmar i

Vår förening och dess medlemmar följer de globala riktlinjer för etik, lärar- och utbildningskvalitet som arbetats fram av International Mindfulness Integrity Network, IMI. Föreningen är vidare medlem i den europeiska föreningen för mindfulnesslärare och utbildare, European Associations of Mindfulness based Approches, EAMBA. Du som medlem i vår svenska förening får därmed även tillgång till EAMBAs olika aktiviteter genom att klicka på loggan nedan.

IMI Network Mindfulness MBSR MBCT
EAMBA

MBTASweden medlemmar i

Vår förening och dess medlemmar följer de globala riktlinjer för etik, lärar- och utbildningskvalitet som arbetats fram av International Mindfulness Integrity Network, IMI. Föreningen är vidare medlem i den europeiska föreningen för mindfulnesslärare och utbildare, European Associations of Mindfulness based Approches, EAMBA. Du som medlem i vår svenska förening får därmed även tillgång till EAMBAs olika aktiviteter.

IMI Network Mindfulness MBSR MBCT
EAMBA