MBSR eller MBCT som egenterapi

MBTASweden

MBTASweden har fått frågor om man som blivande eller aktuell student på t.ex. grundläggande utbildning i psykoterapi eller psykoterapeutprogram kan tillgodoräkna sig genomgången MBSR eller MBCT som egenterapi.

Förutsättningen för ett intygsskrivande om genomgångna kurstimmar är att MBSR- eller MBCT-läraren även är leg. psykoterapeut. I intyget ska det, förutom en beskrivning av kursen, framgå deltagarens namn, personuppgifter, kursens tidsperiod, det antal timmar som läraren bedömer att genomgången MBSR eller MBCT motsvarar i egenterapi-timmar samt psykoterapeutens inriktning.

Behandlingsprinciperna för MBI vid t.ex. ångest och depression är förenliga med den dominerande kognitiva beteendeterapin som praktiseras idag. KBT ses som ett paraplybegrepp som refererar till en konceptuell behandlingsmodell snarare än något specifikt protokoll (Hofmann, Sawyer & Fang, 2010; Hofmann, Asmundson & Beck, 2013). Mindfulness och acceptans-baserade terapier överlag är förenliga med allmänna KBT-principer. Detta då de riktar sig till kärnprocesser såsom ökad känslomässig medvetenhet och reglering, kognitiv flexibilitet och målbaserade beteenden (Hayes & Hofmann, 2017; Hofmann & Hayes, 2017).

Observera att det är upp till utbildningsanordnaren i psykoterapi att avgöra huruvida deltagaren beviljas kurs-timmarna i MBSR eller MBKT som egenterapi-timmar.

Referenser

  • Hofmann, S.G., Sawyer, A.T., Fang, A. (2010) The empirical status of the “new wave” of cognitive behavioral therapy. Psychiatr Clin North Am. 33, 3, 701–710.
  • Hofmann, S.G., Asmundson, G.J.G., Beck, A.T. (2013) The science of cognitive therapy. Behavior Therapy. 44, 2, 199–212.
  • Hayes, S.C., Hofmann, S.G. (2017) The third wave of cognitive behavioral therapy and the rise of process-based care. World psychiatry: official journal of the World Psychiatric Association (WPA), 16, 3, 245–246.
  • Hofmann, S.G. & Hayes, S.C. (2017) Process-Based CBT: Core Competencies of Behavioral and Cognitive Therapies. New Harbinger Publications.