Månadsmeditation guidad av föreningens ordinarie medlemmar

Till månadsmeditationerna välkomnas alla. Intentionen är att kunna erbjuda en gemenskap med andra lärare eller blivande lärare i MBI och inspirera till utövande i medveten närvaro och medkänsla.

Meditationerna kommer att ledas av ordinarie medlemmar i föreningen. Vi har alla olika bakgrunder, kommit olika långt på vår meditationsresa och haft olika meditationslärare genom åren.

Som meditationslärare kan du se detta som en fin gåva till föreningens medlemmar och andra, samtidigt som du får möjlighet att öva på att leda meditation online i gemenskap.

Som deltagare får du ta del av en unik meditation och en stund av medveten närvaro i gemenskap med de andra. Förhoppningsvis kan det ge ett stöd i det egna utövandet och en varm påminnelse om att du är en del av något större genom denna förening. Genom att få guidas av varandra får vi också möjlighet att inspireras och lära av varandra som mindfulnesslärare.

Vi ses 1:a torsdagen i månaden kl 20-20.30. Det är bara att logga in via nedan zoom-länk och vara med. Varmt välkommen!
https://us05web.zoom.us/j/83830354193

Fakta månadsmeditation

När: Första torsdagen i månaden.

Tider:
kl 20 – 20.30 Mindfulness-utövande ledd av någon av våra ordinarie medlemmar

Frågor: kontakt@mbtasweden.org

Lärare:
7/12 – Helena Duhrin
Jul- och nyårsuppehåll
4/1 – Alexandar Petrovic
1/2 – Catherine Höij
7/3 – Maria Niemi
4/4 – Camilla Strandmark
2/5 – Camilla Sköld
6/6 – Hoda Jabbari Brännerud
Sommaruppehåll i juli och augusti
5/9 –
3/10 –
7/11 –
5/12 –