Månadsmeditation guidad av föreningens ordinarie medlemmar

Till månadsmeditationerna välkomnas alla medlemmar i MBTASweden, såväl de som är relativt nya som de som är mer erfarna meditarörer. Intentionen är att kunna erbjuda en gemenskap med andra lärare eller blivande lärare i MBI.

Meditationerna kommer att ledas av och alternera mellan ordinarie medlemmar i föreningen. Vi har alla olika bakgrunder, kommit olika långt på vår meditationsresa och haft olika meditationslärare genom åren.

Som meditationslärare kan du se detta som en fin gåva till föreningens medlemmar, samtidigt som du får möjlighet att öva på att leda meditation online i gemenskap av ödmjuka kollegor.

Som deltagare får du ta del av en unik meditation och en stund av medveten närvaro i gemenskap med de andra medlemmarna i föreningen. Förhoppningsvis kan det ge ett stöd i det egna utövandet och en varm påminnelse om att du är en del av något större genom denna förening. Genom att få guidas av varandra får vi också möjlighet att inspireras och lära av varandra som mindfulnesslärare.

Efter meditationen tar vi en kort paus. Därefter ges möjlighet att få träffas, prata med varandra och utbyta erfarenheter avseende meditationen eller andra ämnen som deltagarna själva väljer utifrån intresseområden. Det kan vara något du vill dela med dig av, något du vill rådfråga eller diskutera med andra medlemmar i föreningen.

Meditation hos andra organisationer

Första lördagen i månaden mellan kl 10-12 i mixat format (IRL & online) hos Center for Mindfulness Sweden, CfMS. För att vara med på plats (IRL) anmäl dig här annars logga in via denna länk – https://us02web.zoom.us/j/82637529368?pwd=Q3Q5QjNaMWVZOVNEWXlvR3h3S2dlUT09
Meeting ID: 826 3752 9368
Passcode: 892090

Fakta månadsmeditation

När: Sista söndagen i månaden.

Tider:
07:45-08:00 Tid för att logga in och få tekniken att fungera.
08:00-08:40 Kort introduktion och meditation som är mer eller mindre guidad.
08:40-08:45 Paus
08:45-09:30 Möjlighet till samtal med övriga deltagare

Anmälan: Anmäl dig senast två dagar innan via formuläret nedan.

Frågor: kontakt@mbtasweden.org

Lärare:
28/11 – Catherine Höij
30/1 – Camilla Sköld
27/2 – Helena Duhrin
27/3 – Eva Johansson
24/4 – Johanna Samsioe
29/5 – Catherine Höij
26/6 – Catherine Höij
31/7 – Sommaruppehåll
28/8 – Maria Niemi
25/9 – Aleksandar Petrovic
30/10 – Elin Morgensterns
27/11 – Camilla Strandmark
25/12 – Juluppehåll

Anmäl dig här

Anmäl dig här