Lärarutbildning i MBSR & MBKT

Lärarutbildning i MBSR & MBKT

MBTASweden

Lärarutbildning i MBSR & MBKT

MBTASweden

I Sverige finns det två behöriga lärarutbildare i Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR.

I Sverige finns det två behöriga lärarutbildare i Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR.

Nationellt erkända lärarutbildare*

Internationella lärarutbildare

*Samtliga nationellt erkända utbildare är ordinarie medlemmar i föreningen
**Det center som startades av Jon Kabat-Zinn 1979, skapare av Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR
***Det center som startades av Mark Williams (1990-talet) och medskapare av Mindfulnessbaserad Kognitiv Terapi, MBKT

MBTASweden medlemmar i

Vår förening och dess medlemmar följer de globala riktlinjer för etik, lärar- och utbildningskvalitet som arbetats fram av International Mindfulness Integrity Network, IMI. Föreningen är vidare medlem i den europeiska föreningen för mindfulnesslärare och utbildare, European Associations of Mindfulness based Approches, EAMBA. Du som medlem i vår svenska förening får därmed även tillgång till EAMBAs olika aktiviteter genom att klicka på loggan nedan.

IMI Network Mindfulness MBSR MBCT
EAMBA

MBTASweden medlemmar i

Vår förening och dess medlemmar följer de globala riktlinjer för etik, lärar- och utbildningskvalitet som arbetats fram av International Mindfulness Integrity Network, IMI. Föreningen är vidare medlem i den europeiska föreningen för mindfulnesslärare och utbildare, European Associations of Mindfulness based Approches, EAMBA. Du som medlem i vår svenska förening får därmed även tillgång till EAMBAs olika aktiviteter.

IMI Network Mindfulness MBSR MBCT
EAMBA