MBTASweden Föreningen

Föreningen

MBTASweden

Föreningen

MBTASweden

Bakgrund, intention, vision och mångfald

Idag erbjuds mindfulness av många. Mindfulnesslärarnas utbildning varierar stort i Sverige och i världen.

Föreningen startade som ett nätverk 2018 och grundades den 26 september 2020 för att understödja högsta kvalitet i undervisningen av mindfulnessbaserade program, MBP med empiriskt stöd. Föreningen stödjer sig på de riktlinjer som arbetats fram internationellt kring utbildning av lärare.

Utbildning till lärare från en behörig utbildare samt att riktlinjer för kvalitet och etik efterlevs är därför en förutsättning för att vara ordinarie medlem i föreningen.

Intentionen med föreningen är vidare att bjuda in, kultivera och kommunicera ödmjukhet, icke-vetande och nyfikenhet. Att skapa en trygg plats med minimal risk för att känna sig exkluderad och inse nyttan med att vi är olika och snarare omfamna dem än att söka efter likheter. Mångfald och inklusion stöttas när vi påminner oss om att vi alla önskar att höra till och att alla som stöttar syftet med föreningen har möjlighet att vara affilierad medlem.

Föreningens vision är att göra det möjligt för människor från alla samhällsområden att lära sig hur man kan öva medveten närvaro och medkänsla med hjälp av effektiva och evidensbaserade program för att understödja egen hälsa, välmående, psykologisk flexibilitet och hållbarhet.

Läs mer om föreningens specifika syfte och verksamhet i stadgarna som finns under ORGANISATION.

Kvalitet och etik

MBTASweden är engagerade i kvaliteten på Mindfulnessbaserade program (MBSR, MBKT) och utbildning för lärare i dessa program. Mot bakgrund av den senaste utvecklingen understödjer föreningen strategier för kvalitetssäkring kring etik för lärare och lärarutbildare, standards och kriterier för lärarutbildningsprogram som leder till certifiering samt standards för lärarutbildare enligt International Mindfulness Integrity Network (IMInetwork.org) och European Association of Mindfulness Based Teachers (EAMBA.net).

Erfarenhet är nyckeln och bygger på kontinuerligt eget utövande.

När det gäller denna kvalitetssäkring har alla ordinarie medlemmar genomgått en lärarutbildning om minst 120-200 timmar till ”Utbildad lärare” (nivå 1), har flera års meditationserfarenhet och har genomgått utbildningen på ett utbildningsinstitut som uppfyller kriterier för sådan lärarutbildning. Alla ordinarie medlemmar i föreningen utövar regelbundet och övar således vad de undervisar.

Efter några års undervisning, kontinuerlig utbildning, handledning och certifiering kan medlemmarna kalla sig ”Avancerad lärare” (nivå 2).

Efter minst fem års undervisning och bevis på ytterligare kvalifikationer enligt internationella kriterier kan medlemmarna i MBTASweden kalla sig ”Seniora lärare” (nivå 3). Att minst ha uppnått denna nivå är en av förutsättningarna om man önskar börja utbilda andra till lärare i MBSR och MBKT.

Utvecklingssteg dokumenteras regelbundet och lärarna är själva ansvariga att rapportera in sin utveckling till föreningens styrelse för att få vara synlig på föreningens hemsida bland lärare behöriga att leda 8-veckors program i MBSR och MBKT.

Förtroende som grund för ytterligare tillväxt.

Kurser som erbjuds av våra medlemmar säkerställer därmed en lägsta kompetensnivå på lärarna enligt ovan internationella kriterier.

Medlemskap*

Ordinarie medlem

Om du har gått en lärarutbildning om minst 120 timmar (Nivå 1) från en erkänd utbildare i MBSR eller MBKT kan du bli ordinarie medlem i föreningen. Som ordinarie medlem har du rösträtt på årsmötet och kan både där och via styrelsen vara med och påverka föreningens intention och process framöver. Vad önskar du att föreningen driver för arbete? Vad vill du att medlemsavgifterna ska användas till för att komma både medlemmar och andra till störst nytta? Då det är en nybildad förening har du stor möjlighet att vara med och påverka och driva utvecklingen. Andra förmåner som ordinarie medlem:

 • Du blir listad på föreningens hemsida som lärare
 • Du är behörig att ha föreningens logga på din egen hemsida
 • Du får 25 % på föreningens samtliga retreater
 • Du har en möjlighet att nätverka, utbyta erfarenheter med andra lärare och vara med på inspirationsdagar
 • Du får nyhetsbrev med bland annat aktuell forskning och information om kommande retreater och evenemang
 • Du får på förfrågan artikelreferenser i fulltext, som refererats till på forskningssidan och i nyhetsbrev
 • Du blir del av ett större internationellt nätverk av lärare i MBP. Vår förening är medlem i EAMBA, som är en Europeisk förening för nationella lärarföreningar
 • Du får även ta del av EAMBAs utbud av aktiviteter såsom Retreat, Summer festival och Exchange

Affilierad medlem

Om du är intresserad av MBSR och MBKT, om du är under utbildning och ännu inte uppnått nivå 1, eller bara önskar stödja syftet med föreningen och dess gemenskap, kan du bli affilierad medlem. Som affilierad medlem får du:

 • Du får möjligheten att nätverka, utbyta erfarenheter och kunskap med andra utövare och lärare på olika nivå under sin utbildning
 • Du får vara med på föreningens inspirationsdagar och liknande
 • Du får nyhetsbrev med bland annat aktuell forskning och information om kommande retreater och evenemang
 • Du får 25 % på föreningens kortare retreater (1-2 dagar)

Kostnad i kr per år

MedlemskapOrdinarie prisStudent, pensionär, heltidssjukskriven
Ordinarie900450
Affilierad450225

På föreningens årliga möte kan alla medlemmar utbyta åsikter, nätverka, öva mindfulness och medkänsla och inspireras tillsammans.

*medlemskapet löper sedan på och sägs upp senast den 31 december innevarande år för att inte faktureras för nästkommande år

Bli medlem, anmäl dig här

Bakgrund, intention, vision och mångfald

Idag erbjuds mindfulness av många. Mindfulnesslärarnas utbildning varierar stort i Sverige och i världen.

Föreningen startade som ett nätverk 2018 och grundades den 26 september 2020 för att understödja högsta kvalitet i undervisningen av mindfulnessbaserade program, MBP med empiriskt stöd. Föreningen stödjer sig på de riktlinjer som arbetats fram internationellt kring utbildning av lärare.

Utbildning till lärare från en behörig utbildare samt att riktlinjer för kvalitet och etik efterlevs är därför en förutsättning för att vara ordinarie medlem i föreningen.

Intentionen med föreningen är vidare att bjuda in, kultivera och kommunicera ödmjukhet, icke-vetande och nyfikenhet. Att skapa en trygg plats med minimal risk för att känna sig exkluderad och inse nyttan med att vi är olika och snarare omfamna dem än att söka efter likheter. Mångfald och inklusion stöttas när vi påminner oss om att vi alla önskar att höra till och att alla som stöttar syftet med föreningen har möjlighet att vara affilierad medlem.

Föreningens vision är att göra det möjligt för människor från alla samhällsområden att lära sig hur man kan öva medveten närvaro och medkänsla med hjälp av effektiva och evidensbaserade program för att understödja egen hälsa, välmående, psykologisk flexibilitet och hållbarhet.

Läs mer om föreningens specifika syfte och verksamhet i stadgarna som finns under ORGANISATION.

Kvalitet och etik

MBTASweden är engagerade i kvaliteten på Mindfulnessbaserade program (MBSR, MBKT) och utbildning för lärare i dessa program. Mot bakgrund av den senaste utvecklingen understödjer föreningen strategier för kvalitetssäkring kring etik för lärare och lärarutbildare, standards och kriterier för lärarutbildningsprogram som leder till certifiering samt standards för lärarutbildare enligt International Mindfulness Integrity Network (IMInetwork.org) och European Association of Mindfulness Based Teachers (EAMBA.net).

Erfarenhet är nyckeln och bygger på kontinuerligt eget utövande.

När det gäller denna kvalitetssäkring har alla ordinarie medlemmar genomgått en lärarutbildning om minst 120-200 timmar till ”Utbildad lärare” (nivå 1), har flera års meditationserfarenhet och har genomgått utbildningen på ett utbildningsinstitut som uppfyller kriterier för sådan lärarutbildning. Alla ordinarie medlemmar i föreningen utövar regelbundet och övar således vad de undervisar.

Efter några års undervisning, kontinuerlig utbildning, handledning och certifiering kan medlemmarna kalla sig ”Avancerad lärare” (nivå 2).

Efter minst fem års undervisning och bevis på ytterligare kvalifikationer enligt internationella kriterier kan medlemmarna i MBTASweden kalla sig ”Seniora lärare” (nivå 3). Att minst ha uppnått denna nivå är en av förutsättningarna om man önskar börja utbilda andra till lärare i MBSR och MBKT.

Utvecklingssteg dokumenteras regelbundet och lärarna är själva ansvariga att rapportera in sin utveckling till föreningens styrelse för att få vara synlig på föreningens hemsida bland lärare behöriga att leda 8-veckors program i MBSR och MBKT.

Förtroende som grund för ytterligare tillväxt.

Kurser som erbjuds av våra medlemmar säkerställer därmed en lägsta kompetensnivå på lärarna enligt ovan internationella kriterier.

Medlemskap

Ordinarie medlem

Om du har gått en lärarutbildning om minst 120 timmar (Nivå 1) från en erkänd utbildare i MBSR eller MBKT kan du bli ordinarie medlem i föreningen. Som ordinarie medlem har du rösträtt på årsmötet och kan både där och via styrelsen vara med och påverka föreningens intention och process framöver. Vad önskar du att föreningen driver för arbete? Vad vill du att medlemsavgifterna ska användas till för att komma både medlemmar och andra till störst nytta? Då det är en nybildad förening har du stor möjlighet att vara med och påverka och driva utvecklingen. Andra förmåner som ordinarie medlem:

 • Du blir listad på föreningens hemsida som lärare
 • Du är behörig att ha föreningens logga på din egen hemsida
 • Du får 25 % på föreningens samtliga retreater
 • Du har en möjlighet att nätverka, utbyta erfarenheter med andra lärare och vara med på inspirationsdagar
 • Du får nyhetsbrev med bland annat aktuell forskning och information om kommande retreater och evenemang
 • Du får på förfrågan artikelreferenser i fulltext, som refererats till på forskningssidan och i nyhetsbrev
 • Du blir del av ett större internationellt nätverk av lärare i MBP. Vår förening är medlem i EAMBA, som är en Europeisk förening för nationella lärarföreningar

Affilierad medlem

Om du är intresserad av MBSR och MBKT, om du är under utbildning och ännu inte uppnått nivå 1, eller bara önskar stödja syftet med föreningen och dess gemenskap, kan du bli affilierad medlem. Som affilierad medlem får du:

 • Du får möjligheten att nätverka, utbyta erfarenheter och kunskap med andra utövare och lärare på olika nivå under sin utbildning
 • Du får vara med på föreningens inspirationsdagar och liknande
 • Du får nyhetsbrev med bland annat aktuell forskning och information om kommande retreater och evenemang
 • Du får 25 % på föreningens kortare retreater (1-2 dagar)

Kostnad i kr per år

MedlemskapPrisStudent, pensionär, heltidssjukskriven
Ordinarie900450
Affilierad450225

På föreningens årliga möte kan alla medlemmar utbyta åsikter, nätverka, öva mindfulness och medkänsla och inspireras tillsammans.

Bli medlem, anmäl dig här