Breathwork & Mindfulness – är det möjligt?

Vad är Breathwork?

Breathwork är en samling andningstekniker som syftar till att förbättra fysisk, mental och emotionell hälsa genom medveten och kontrollerad andning. Det innefattar olika metoder som exempelvis Pranayama, Holotropic Breathwork, Wim Hof-metoden och Buteyko-metoden, alla med specifika mål och tillvägagångssätt.

Skillnader mellan Breathwork och Mindfulness

Mindfulness:
Fokus på att vara närvarande i nuet, medvetenhet om tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser utan att påverka vare sig andning eller något annat. Observera, utforska, acceptera, låta vara precis som det är.

Breathwork:
Använder kontrollerade andningstekniker för att direkt påverka kroppens fysiologi och psykologiska tillstånd. Många tekniker syftar till att skapa specifika fysiska eller känslomässiga effekter genom att manipulera andningsmönster.

Likheter och komplementära effekter:
Både breathwork och mindfulness syftar till att förbättra medvetenhet och närvaro.

Reducera och reglera stress och ångest och förbättra emotionell balans. Och båda metoderna kan förbättra allmän hälsa och välbefinnande, men via olika mekanismer.

Praktiska övningar och diskussion

Vi provar på olika tekniker och går igenom den forskning som finns för dessa. Jag ser fram emot en diskussion om huruvida några av dessa tekniker har en plats i vårt yrkesutövande som minfulnesslärare eller inte.

Lena Gummesson har en bakgrund i näringslivet och är civilekonom i
grunden. Sedan 2013 har Lena undervisat i mindfulnessbaserade
interventioner såsom MediYoga (2013), MBSR (2017) och MSC  (2018). Lena
är verksam som funktionsmedicinsk terapeut på läkarkliniken 2Heal
Medical och klinikchef på Paleo Institute och den egna verksamheten
www.mindbodybalance.se

Fakta föreläsningar

Föreläsare: Lena Gummesson

Datum: 19/9

Plats: Online

Tid: 19-20:30

Anmälan: Anmäl dig via formuläret nedan.

Frågor: kontakt@mbtasweden.org

Anmäl dig här

Anmäl dig här