Eva Henje är docent vid institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet och överläkare i barn- och ungdomspsykiatri. Hennes forskning är fokuserad på kontemplativ neurovetenskap, och trauma- och stressrelaterade tillstånd och depression hos unga och syftar till att utveckla mer effektiv behandling. Hon är medverkar som forskare i en studie på Karolinska Institutet som undersöker psilocybin som behandling för depression den sk PSIPET-studien, där hon är ansvarig för set-and-settings protokollet och handleder terapeuterna. Hon är har varit mentor i den sk Psychedelic Practitioner Training vid the Synthesis Institute i Nederländerna under det gångna året. Eva är utbildad traumaterapeut, yogalärare och instruktör i mindfulnessbaserade tekniker och har undervisat i dessa metoder i framförallt på yogayama i Stockholm som hon startade 2004 och runt om i världen bl.a. Indien, Italien och USA där hon anpassat metoderna för olika kliniska och utbildningsspecifika ändamål.

I denna föreläsning kommer hon tala om olika tekniker för att förändra vårt medvetandetillstånd och relevansen av detta både i en klinisk kontext och i ett större perspektiv.

Fakta

När: 17 juni kl 9 – 15

Var: Stockholm, Hälsans hus, Stora salen

Kostnad: Gratis för medlemmar och andra 450 kr, 250 kr för studenter, pensionärer, deltidssjukskrivna

Dagen:
9.00 – Ankomst med fika
9.30 – Film, som ligger till grund för Evas föreläsning
12.00 – Lunch på Hermans (var och en betalar själv)
13.00 – Föreläsning med Eva
15.00 – Dagen avslutas

Anmäl dig här

Anmäl dig här