Compassionate Mind Training, CMT – gruppträning i klinisk verksamhet

Efter ett antal års arbete som primärvårdskurator upplevde Catherine Höij att många patien ter som sökte vård för psykisk ohälsa hade en återkommande självkritik och skam som riskerade att vidmakthålla den psykiska ohälsan. För att möta upp deras behov av ökad självmedkänsla började hon erbjuda Mindful Self-Compassion, MSC.

De senaste åren har flertalet program som syftar till att utveckla medkänsla utvecklats och vetenskapligt utvärderats (Kirby 2017). De flesta av dessa program bygger på buddhism och mindfulness. Det gör även Compassionate Mind Training, CMT, men programmet bygger främstpå modellen för Compassionfokuserad terapi, CFT. Denna terapiform grundar sig i evolutionspsykologi, anknytningstepri, psykologisk vetenskap och en förståelse för motivationssystem (Gilbert, 2010; Gilbert, 2014). Det har visat sig effektivt som psykologisk behandlingvid flertalet diagnoser (Kirby, 2017).

På rekommendation från andra kliniker inom området, erbjöd Catherine Höij Compassionate Mind Training som alternativ till Mindful Self-Compassion. Under den här föreläsningen delar hon med sig av sina personliga erfarenheter av att erbjuda Compassionate Mind Training som alternativ till Mindful Self-Compassion inom primärvården.

Catherine Höij har en Masterexamen i socialt arbete och blir 2024 leg. psykoterapeut inom KBT. Hon har 20 års erfarenhet som leg. hälso- och sjukvårdskurator inom primärvård, hörsel-, tinnitus- och smärtrehabilitering. I 15 år har hon erbjudit MBSR och 5 år MSC i privat regi (länk till: https://temina.se/ [1]) och offentlig regi.

Referenser:

Gilbert, P. (2010). Compassion focused therapy: Distinctive features.
Hove, UK: Routledge.

Gilbert, P. (2014). The origins and nature of compassion focused therapy. British Journal of Clinical Psychology, 53(1), 6–41.
https://doi.org/10.1111/bjc.12043

Kirby, J. N. (2017). Compassion interventions: The programmes, the evidence, and implications for research and practice. Psychology and Psychotherapy, 90, 432–455.
https://doi.org/10.1111/papt.12104

Fakta föreläsningar

Föreläsare: Catherine Höij

Datum: 21/11

Plats: Online

Tid: 19-20:30

Anmälan: Anmäl dig via formuläret nedan.

Frågor: kontakt@mbtasweden.org

Anmäl dig här

Anmäl dig här